info@superflatflooring.eu
+420 774 034 008
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników
profesjonalna diagnostyka konstrukcji
projekt szyty na miarę dla eksploatacji klienta
nadzór w trakcie budowy
kontrola jakości wykonanej pracy
bez rozwiązań uniwersalnych
bez projektów niskiej jakości
bez braku jakości w trakcie budowy
maksimum dla użytkowników

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Wykonujemy projekty, diagnostykę, pomiary równości lokalnej lub całkowitej, pomiary profilometryczne, nadzory w trakcie sanacji oraz realizujemy wykonanie warstw finalnych posadzki w halach przemysłowych i magazynach wysokiego składowania. Wszelkie nasze prace są prowadzone i nadzorowane przez ekspertów Instytutu Technologiczno-Badawczego Brno z fachowymi doświadczeniami i unikatowym wyposażeniem do wykonywania badań laboratoryjnych albo badań wprost na budowie.

Projekty

Nasze projekty oparte są na niemal dwudziestoletniej wiedzy na temat systemów posadzkowych w laboratorium, jak też w warunkach bardzo wysokiego obciążenia eksploatacyjnego lub chemicznego. Nie jesteśmy żadnymi zależnymi dystrybutorami materiałów propagacyjnych produktów z informacjami marketingowymi. Potrafimy udzielić rady w sprawie szczegółów wykonania i procedur technologicznych, elementów posadzek przemysłowych oraz umownych i standardowych wymagań co do jakości wykonania.

Diagnostyka

Posiadamy dobrze opracowaną metodykę oraz zespół metod badawczych potrzebnych do identyfikacji wad betonów i warstw finalnych, dane wyjściowe badań stosujemy w celu zaprojektowania sanacji. Na podstawie konkretnych wymagań klienta dotyczących obciążenia eksploatacyjnego i chemicznego jesteśmy w stanie zaprojektować wytrzymałe systemy posadzkowe w nowo powstałych budynkach, jak też przy renowacjach.

Pomiary

Dysponujemy urządzeniami innowacyjnymi do bardzo dokładnego profilometrycznego mapowania powierzchni posadzek w halach przemysłowych i korytarzach magazynów wysokiego składowania. Przeprowadzamy pomiary kontrolne w celu weryfikacji jakości warstwy finalnej posadzek oraz pomiary międzyoperacyjne w trakcie wykonywania prac posadzkarskich.

Nadzory

Nadzorujemy przeprowadzanie obróbek powierzchni, sanacji, betonaży i aplikacji warstw finalnych. Projektujemy mechanizmy kontrolne i próbne oraz przeprowadzamy badania w trakcie poszczególnych faz projektu.