info@superflatflooring.eu
+420 774 034 008
identyfikacja nierówności
projektowanie sanacji lub zaopatrzenie
kontrola w trakcie wykonywania
dla prędkości maksymalnej
dla minimalnych nachyleń
dla maksymalnej produktywności

Za pomocą metodyki i wyposażenia do określenia - przeprowadzamy szczegółowe pomiary profilometryczne powierzchni posadzek przemysłowych w celu określenia równości lokalnej, podłużnych, poprzecznych fal oraz bardzo krótkich fal biegnących w liniach, jak również odchyleń posadzek od płaszczyzny. Klient może znać profil każdego milimetra swojej posadzki i dzięki temu jest w stanie osiągnąć wysoką produktywność magazynu, zwiększyć bezpieczeństwo i komfort eksploatacji, eliminować wady posadzki i uszkodzenia mechanizacji magazynowania powstające w wyniku ruchu na nieodpowiednio wykonanej posadzce.

FPR 2000

Pomiary za pomocą półautomatycznego profilometru FPR 2000 z możliwością zapisu danych

FPR 100-200L

Pomiary za pomocą półautomatycznego profilometru FPR 100-200L bez możliwości zapisu danych