info@superflatflooring.eu
+420 774 034 008
bez wad powierzchni jezdnych
bez wyraźnych nachyleń
bez uszkodzeń wózka widłowego
z wytrzymałą powierzchnią
z długą żywotnością
z maksymalną produktywnością

Wykonujemy projekty, diagnostykę, pomiary równości lokalnej lub całkowitej, pomiary profilometryczne, nadzory w trakcie sanacji oraz realizujemy wykonanie warstw finalnych posadzki w magazynach regałowych.

W przypadku magazynów regałowych o wysokości powyżej 6 m, przy użyciu wózków VNA do pracy w bardzo wąskich korytarzach lub retraków, konieczne jest spełnienie wymagań określonych w dyrektywie VDMA i innych powiązanych normach. Przemierzanie parametrów równości i odchyleń od płaszczyzny weryfikuje zgodność z wymaganiami na posadzkę zgodnie z normą i umową. W przypadku powierzchni z niedostateczną równością dochodzi do znacznych nachyleń wózków, obniżenia produktywności magazynu wskutek ograniczenia prędkości maksymalnej wózka, uszkadzania mechanizmów i kół wózków/retraków. W przypadku betonów złej jakości, finalnych warstw posadzek czy też nieodpowiednich elementów dylatacyjnych w korytarzu dochodzi na skutek bardzo wysokiego napięcia kontaktowego od twardych kół wózka do destrukcji tras jezdnych.

Dzięki długoletniej praktyce znamy zalety/wady sprawnych systemów powierzchni korytarzy magazynu wysokiego składowania (znamy również systemy, które są absolutnie nieodpowiednie do tak specyficznego rozwiązania). Jesteśmy w stanie ocenić kompatybilność warstw finalnych i dylatacji korytarzy magazynów wysokiego składowania w nowo powstałych budynkach lub renowacjach.

Systemy posadzkowe w magazynach wysokiego składowania

Wymagania dotyczące równości posadzek przemysłowych: ČSN 74 4505, DIN 15 185, DIN 18 202, ASTM E1155, dyrektywa VDMA, TR34