info@superflatflooring.eu
+420 774 034 008
bez abrazji powierzchni
bez obłamywania krawędzi
bez uszkodzeń wózka widłowego
z wytrzymałą powierzchnią
z długą żywotnością
z maksymalną produktywnością

Wykonujemy projekty, diagnostykę, pomiary równości lokalnej lub całkowitej, pomiary profilometryczne, nadzory w trakcie sanacji oraz realizujemy wykonanie warstw finalnych posadzki w halach przemysłowych.

By móc osiągnąć wysoką produktywność magazynu, bezpieczeństwo eksploatacji, zminimalizowanie uszkodzeń i kosztów związanych z ruchem mechanizmów składowania, konieczne jest osiągnięcie wysokiej równości lokalnej posadzek z minimalnymi odchyleniami na szczelinach dylatacyjnych. W przypadku betonów lub warstw finalnych złej jakości, albo niewłaściwych elementów dylatacyjnych zastosowanych w korytarzach magazynu dochodzi na skutek bardzo wysokiego napięcia kontaktowego od twardych kół wózka widłowego do destrukcji tras jezdnych (wyboje, obłamywanie naroży lub krawędzi). W przypadku wyboru niewłaściwego systemu posadzkowego albo użytkowania źle wykonanego systemu posadzkowego może dojść do odpryskiwania powierzchni, nadmiernej abrazji warstwy wierzchniej, destrukcji chemicznej powierzchni, delaminacji warstw i sporo dalszych defektów, które mają negatywny wpływ na eksploatację magazynu.

Dzięki długoletniej praktyce znamy zalety/wady sprawnych systemów powierzchni posadzek przemysłowych w różnego rodzaju magazynach (znamy również systemy, które są absolutnie nieodpowiednie do tak specyficznego rozwiązania). Jesteśmy w stanie określić kompatybilność warstw finalnych i dylatacji korytarzy magazynów klienta w nowo powstałych budynkach lub renowacjach.

Systemy posadzkowe w magazynach przemysłowych